Atari 2600 Roms

To play Atari 2600 roms, an emulator is required. Popular Atari 2600 emulators include Cyberstella v1.2 for Windows, PC Atari v2.6 for Windows, Stella v2.3.5 for Windows. View all Atari 2600 emulators.

Filter by letter
Display
Title System Size Rating
Frostbite (1983) (CCE) Atari 2600 4.0 KB
Plaque Attack (1983) (Activision) (PAL) [!] Atari 2600 4.0 KB
Thrust Demo (V0.2) (PD) Atari 2600 7.0 KB
Thunderground (1983) (Sega) (PAL) [p1][!] Atari 2600 4.0 KB
Towering Inferno (1982) (US Games) [!] Atari 2600 4.0 KB
Many Blue Bars and Text Demo (PD) Atari 2600 1.0 KB
Time Warp (CCE) Atari 2600 4.0 KB
Space Canyon (Panda) Atari 2600 4.0 KB
Sorcerer (1983) (Mythicon) [!] Atari 2600 4.0 KB
Marauder (1982) (Tigervision) (PAL) [!] Atari 2600 4.0 KB
Planet Patrol (1982) (Play Video) (PAL) [p3][!] Atari 2600 4.0 KB
Mega Funpak - Pac-Man, Planet Patrol, Skeet Shoot, Battles of Gorf (HES) (PAL) [!] Atari 2600 13.0 KB
Smurfs - Rescue in Gargamel's Castle (CBS Electronics) (PAL) [!] Atari 2600 7.0 KB
Plaque Attack (CCE) Atari 2600 4.0 KB
Master Builder (1983) (Spectravideo) (PAL) [!] Atari 2600 4.0 KB
Pitfall! (1982) (Activision) [o1] Atari 2600 4.0 KB
Tom Boy (Suntek) (PAL) Atari 2600 4.0 KB
Thrust Demo (V1.2) (PD) Atari 2600 10.0 KB
Mega Force (1982) (20th Century Fox) Atari 2600 5.0 KB
Time Warp (CCE) (PAL) [!] Atari 2600 4.0 KB
Planet Patrol (CCE) Atari 2600 4.0 KB
Threshold (1982) (Tigervision) Atari 2600 4.0 KB
Maze Craze (1978) (Atari) Atari 2600 4.0 KB
Pitfall! (Steroids hack) [h1] Atari 2600 4.0 KB
Space Invaders (1978) (Atari) (PAL) [!] Atari 2600 4.0 KB
Plaque Attack (Activision) (PAL) [p1][!] Atari 2600 4.0 KB
Time Machine (AKA Great Escape,Asteroid Belt) (PAL) [!] Atari 2600 4.0 KB
Threshold (1982) (Tigervision) (PAL) [!] Atari 2600 4.0 KB
Space Attack (1982) (Mattel) Atari 2600 4.0 KB
Thrust Demo (V1.0) (PD) Atari 2600 10.0 KB
Tomcat - The F-14 Flight Simulator (1988) (Absolute) [!] Atari 2600 13.0 KB
Time Test Demo (PAL) (PD) Atari 2600 1.0 KB
Planet Patrol (1982) (Spectravision) Atari 2600 4.0 KB
Pitfall! (1982) (Activision) (PAL) [!] Atari 2600 4.0 KB
Maze Craze (1978) (Atari) (PAL) [!] Atari 2600 4.0 KB
Pitfall! (says 1985) [h1] Atari 2600 4.0 KB
Pole Position (1983) (Atari) [b1] Atari 2600 6.0 KB
Plaque Attack (1983) (Activision) [o1] Atari 2600 4.0 KB
Solar Storm (1983) (Imagic) Atari 2600 4.0 KB
This Planet Sucks Atari 2600 4.0 KB
Sound X6 (1994) (Ed Federmeyer) Atari 2600 2.0 KB
Space Cavern (1981) (Apollo) (PAL) [p1][!] Atari 2600 4.0 KB
Plaque Attack (1983) (Activision) [!] Atari 2600 4.0 KB
Thrust Demo (V0.9) (PD) Atari 2600 9.0 KB
Thunderground (1983) (Sega) Atari 2600 4.0 KB
Pitfall! (1982) (Activision) (Beta) Atari 2600 4.0 KB
Sound X (1996) (Ed Federmeyer) Atari 2600 2.0 KB
Maze Demo 2 (PD) Atari 2600 2.0 KB
Sorcerer's Apprentice (1983) (Atari) (PAL) [!] Atari 2600 6.0 KB
Marauder (1982) (Tigervision) [b1] Atari 2600 3.0 KB
Planet Patrol (1982) (Spectravision) (PAL) [p1][!] Atari 2600 4.0 KB
This Planet Sucks [a2] Atari 2600 4.0 KB
Maze (1978) (Sears) [o1] Atari 2600 3.0 KB
Tom's Eierjagd (Starsoft) (PAL) [!] Atari 2600 4.0 KB
Master Builder (1983) (Spectravideo) Atari 2600 4.0 KB
Snoopy and the Red Baron (1983) (Atari) (PAL) [!] Atari 2600 7.0 KB
Solar Fox (1983) (CBS Electronics) Atari 2600 6.0 KB
Polo (Atari) (Prototype) [!] Atari 2600 3.0 KB
This Planet Sucks [a1] Atari 2600 4.0 KB
Sound X (1994) (Ed Federmeyer) Atari 2600 3.0 KB
Maze Demo 1 (PD) Atari 2600 2.0 KB
Planet Patrol (Spectravideo) (PAL) [!] Atari 2600 4.0 KB
Thrust Demo (V0.1) (PD) Atari 2600 4.0 KB
Marineflieger (Starsoft) (PAL) [!] Atari 2600 4.0 KB
Pole Position (1983) (CCE) Atari 2600 6.0 KB
Pitfall II - Lost Caverns (1984) (Activision) [b2] Atari 2600 6.0 KB
Matt Demo (PD) Atari 2600 1.0 KB
Time Pilot (1983) (Coleco) [b1] Atari 2600 6.0 KB
Many Blue Bars Demo (PD) Atari 2600 1.0 KB
Space Attack (1982) (Telegames) (PAL) [!] Atari 2600 4.0 KB
Solar Fox (1983) (CBS Electronics) (PAL) [!] Atari 2600 6.0 KB
Tooth Protectors (DSD-Camelot) Atari 2600 6.0 KB
Sound Paddle (V2) (PD) Atari 2600 2.0 KB
Mark's Sound Demo (PD) Atari 2600 4.0 KB
Many Blue Bars and Text Demo 4 (PD) Atari 2600 1.0 KB
Title Match Pro Wrestling (1989) (Activision) Atari 2600 7.0 KB
Marine Wars (1983) (Konami) [!] Atari 2600 5.0 KB
Mega Force (1982) (20th Century Fox) (PAL) [a1] Atari 2600 5.0 KB
Math Gran Prix (1982) (Atari) Atari 2600 4.0 KB
Solaris (1986) (Atari) (PAL) [!] Atari 2600 14.0 KB
Snail Against Squirrel (PAL) [p1][!] Atari 2600 4.0 KB
Polaris (1983) (Tigervision) (NTSC by Thomas Jentzsch) Atari 2600 7.0 KB
Snoopy and the Red Baron (CCE) Atari 2600 7.0 KB
Space Cavern (1981) (Apollo) [!] Atari 2600 4.0 KB
Sound Paddle (V1) (PD) Atari 2600 2.0 KB
Thwocker (Activision) (Prototype) Atari 2600 7.0 KB
Many Blue Bars and Text Demo 3 (PD) Atari 2600 1.0 KB
Title Match Pro Wrestling (1987) (Absolute) Atari 2600 7.0 KB
Marauder (1982) (Tigervision) Atari 2600 4.0 KB
Mega Force (1982) (20th Century Fox) (PAL) [!] Atari 2600 5.0 KB
Time Race 2 (Funvision) (PAL) [!] Atari 2600 4.0 KB
Planet Patrol (1982) (Spectravision) (PAL) [p2][!] Atari 2600 4.0 KB
Snail Against Squirrel (1983) (CCE) Atari 2600 4.0 KB
Title Match Pro Wrestling (1987) (Absolute) [a1] Atari 2600 7.0 KB
Pole Position (1983) (Atari) (PAL) [!] Atari 2600 6.0 KB
Time Race (Goliath) (PAL) [!] Atari 2600 4.0 KB
Pitfall! (No Walls hack) [h1] Atari 2600 4.0 KB
Solar Storm (1983) (Imagic) (PAL) [!] Atari 2600 4.0 KB
Many Blue Bars and Text Demo 2 (PD) Atari 2600 1.0 KB
Poker Plus (1978) (Sears) Atari 2600 4.0 KB